Conflict met woningstichting over kappen van bomen

8 reacties

Sedert 1985 wonen wij in een huurwoning. Op het moment dat wij deze betrokken, was hij net opgeleverd. In de braakliggende voortuin hebben wij 2 ceders geplant, die toen nog maar 50 cm groot waren. Inmiddels zijn het behoorlijke bomen.
De woningstichting constateerde bij een rondgang door de wijk in juli 2012 dat de bomen wel erg groot waren en verzocht ons deze te verwijderen. Zij zouden zorgen voor een kapvergunning (was volgens de stichting service van hun kant) en wij zouden nog geïnformeerd worden over het hoe en wat. In augustus 2012 lazen wij in het plaatselijke dagblad dat er inderdaad een kapvergunning was aangevraagd. Van de woningstichting hoorden wij echter niets.
Na enige maanden te hebben afgewacht, hebben wij zelf contact gezocht met de woningstichting om te informeren naar de stand van zaken. Lastig mail- en telefoonverkeer was het gevolg. De woningstichting stelde steeds dat men graag zou zien dat de bomen werden gekapt; kwam echter niet met informatie over die kapvergunning. Uiteindelijk kwam in november 2013 een brief boven water van de Gemeente aan de woningstichting gedateerd 29.08.2012, waarin stond dat er geen kapvergunning nodig was.
Onze vraag aan de woningstichting was bovendien steeds wie de kosten van de kap zou gaan betalen. Wat ons betreft hoefden de bomen niet verwijderd te worden. De sfeer in de contacten werd ondertussen steeds vervelender (tot dreigen met een deurwaarder (?) aan toe), waardoor wij het gevoel hebben overdonderd te zijn. Ondertussen zijn wij bang dat wij ons voor het karretje van de woningstichting laten spannen, als wij op onze kosten de bomen laten kappen.
Daarom de volgende vragen:
a) Kan de woningstichting eisen dat wij de bomen in onze voortuin laten kappen, hoewel er over die bomen geen klachten zijn vanuit de buurt en zij naar onze mening ook geen schade veroorzaken aan de woning.
b) Moet die kap dan ook op onze kosten gebeuren. Wij hebben zelf de bomen geplant; ze zijn ondertussen 29 jaar oud. Wij vragen ons hierbij af hoe het zit met “inklaring” en “verjaring”. Mogelijk kan de woningstichting ook stellen dat wij in gebreke gebleven zijn t.a.v. het onderhoud van die bomen. Deze zijn overigens altijd keurig gesnoeid.
c) Hoe zou het zitten, wanneer buren wel bij de woningstichting gaan klagen over de bomen?
d) Hoe zou het zitten, wanneer wij zelf de bomen willen laten verwijderen? Hebben wij dan altijd schriftelijke toestemming nodig o.i.d.? Wij zijn immers geen eigenaar van die bomen (“natrekking”).

NB: in de "algemene bepalingen" bij de huurovereenkomst die wij in 1985 tekenden, wordt niets vermeld over het planten van bomen en struiken. Wel dat wij verplicht zijn "de tuin aan te leggen, te gebruiken en te handhaven als siertuin; niet als opslagplaats voor goederen" en "eventueel nader gestelde regels t.a.v. het materiaal en de afmeting van de tuin strikt na te leven". Zulke regels zijn niet aan het huurcontract toegevoegd. Latere exemplaren van de "algemene bepalingen" vermelden wel dat het rooien van bomen voor rekening van de huurder is. Daarbij wordt er volgens ons echter van uitgegaan dat het gaat om rooien op verzoek van de huurder, hoewel dit niet expliciet wordt vermeld.

donderdag 27 februari 2014