Dagvaarding verwijdering houtopstand

1 reactie

Medio 2013 heb ik een gesprek gehad me de beheerder van het pand achter ons (met 3 appartementen bevattend) over een boom die bij het onderste appartement vermeende verminderde lichtinval veroorzaakt.
Ik heb hem gemeld dat wij onze woning hebben verkocht aan een project ontwikkelaar. Gebruik maken van een inruil optie op een nieuwbouw woning. De project ontwikkelaar neemt de verkoop over om als doel de woning aan een particulier door te verkopen. De beheerder heeft vervolgens gezegd zijn probleem te bespreken met de toekomstige eigenaren. Ik heb hem gezegd zodra ik bekend ben met de nieuwe eigenaren dat ik zijn telefoonummer zou doorgeven. Nog voordat ik bekend was met deze eigenaren heb ik de beheerder gesproken en hij zei dat hij de nieuwe eigenaren gesproken had en dat deze de boom eruit wilden. Eind goed al goed dus. Ook zei hij dat hij het onderste appartement zelf wilde betrekken. De eigenaar van het pand heeft het pand medio 2011 gekocht en zou dus op de hoogte moeten zijn van de lichtinval. De beheerder is er schijnbaar eind 2013 gaan wonen.

Totdat ik 2 weken voordat de levering van de woning aan de projectontwikkelaar was (en de doorlevering aan de nieuwe eigenaars) een aansprakelijkheidsstelling (door de eiser die optreedt als beheerder en eigenaar van onderste appartement) ontving waarin geeist werd dat ik de gehele houtopstand bij de erfgrens binnen 2 weken moest verwijderen. Er wordt gesteld dat de houtopstand schade veroorzaakt, maar nergens wordt duidelijk waar dit nu uit bestaat. Er is geen enkel aanwijzing dat de boom ongezond is of aan het hellen is. Over overlast van de andere bomen/struiken is nooit gesproken.

De houtopstand bevat een grote naaldboom en een 'laurier'-boom. De naaldboom is meer dan 30 jaar oud. De bomenverordening geeft aan dat de afstand tot de erfgrens minimaal 0.5m moet zijn voor bomen en nihil voor heggen en heesters. De laurierboom staat op meer dan 0.5m afstand. De naaldboom volgens mij ook, maar dat kan ik niet meer nameten aangezien ik er niet meer woon.

Op de laatste dag van de 2 weken heeft hij mij gedagvaard en geeist dat de gehele houtopstand verwijderd moet worden binnen 4 weken op laste van een dwangsom danwel te bewerkstelligen dat de verwijdering bij de nieuwe eigenaars afgedwongen wordt.

Ik heb netjes de aansprakelijkheidsstelling en dagvaarding bij de koper (projectontwikkelaar) gemeld. De levering is zoals afgesproken gewoon doorgegaan.
De dagvaarding is dus een dag voor de levering geweest. Ik ben geen eigenaar van de grond meer waarop de boom staat en heb dus geen beslissingsbevoegheid.
De eiser blijft echter bij zijn eis.

vrijdag 17 januari 2014