De farce omtrent een kapvergunning

1 reactie

Wij huren een recreatie woning met een bosperceel van 2.8 ha. De eigenaar/verhuurder heeft een kapvergunning aangevraagd maar niet gekregen. Nu heeft hij echter besloten om op een zeer creatieve manier toch zijn zin door te drijven. Aangezien het kappen van bepaalde boomsoorten (bijv. berken) geen vergunnig benodigen, kapt hij de berken die vervolgens als een domino effect de andere bomen meenemen. Echt een heel droevig gezicht.

Diederik

dinsdag 13 maart 2012