Eis tot snoei van overhangende takken.

1 reactie

Hallo.

Bij deze een vraag n.a.v. een eis van de buren i.v.m. overhangende takken. De situatie: (het is nogal een verhaal, maar Einstein schijnt eens gezegd te hebben "men moet de dingen zo eenvoudig mogelijk uitleggen, doch niet eenvoudiger"): ons ouderlijk huis had vroeger een tuin van ongeveer 1600 m2, en de boom waar het hier over gaat (nu 45 jaar oud) stond daar zo'n beetje midden in. Nu is het huis 16 jaar geleden verkocht waardoor de boom 40 cm uit de (nieuwe) scheiding kwam te staan (z'n leeftijd was bij het ontstaan van die nieuwe grens dus ongeveer 30 jaar). Wellicht ten overvloede: de boom staat nu dus nog steeds in onze tuin, die toen nieuw gevormd werd, en is dus nog steeds ons eigendom. Deze kopers hebben er 12 jaar zonder problemen gewoond, maar 3 jaar geleden is het huis opnieuw verkocht, dus, aan de mensen die mij nu vragen de overhangende takken te (laten) snoeien. Mocht ik dit nalaten dan gaan ze dit zelf (laten) doen, dit is volgens hen hun recht. Omdat de boom nu dus (sinds 16 jaar) met z'n stam 40 cm uit de scheiding staat zou dit betekenen dat álle takken aan één kant van de stam verwijderd zouden moeten worden, immers, álle takken aan hun kant van de stam zijn "overhangend over de erfgrens". Vervolgens ben ik dus ook maar eens in de wereld van wetten en regels gedoken, en dan lees ik op o.a. de (prima overzichtelijke en ook voor een leek goed leesbare) site "bomenrecht" dat dit recht niet geldt als "het uiterlijk van de kroon door de snoei wordt verminkt" en/of er "onherstelbare beschadigingen aan de boom worden aangebracht". Nu ben ik een leek op gebied van bomen en wetten, maar je mag toch wel zeggen dat hier van beide gevallen duidelijk sprake is omdat door de voorgenomen snoei de boom(kroon) letterlijk langs een verticale lijn gehalveerd wordt. Mijn vraag is ten eerste of ik dat zo goed zie, maar, belangrijker nog, of er een mogelijkheid is om deze conclusie formeel vast te laten leggen zonder nu meteen naar de rechter te moeten stappen. Zeg maar, een soort "tussenstation" halverwege tussen mijn privé-mening en een gerechtelijke uitspraak. Zelf dacht ik om een officieël erkend advies bureau langs te laten komen dat een juridisch geldend rapport opstelt waarin staat dat de boom vernield wordt als aan de eis tot snoei zou worden voldaan. Dus, om een erg lang verhaal kort te maken: zie ik dat juist zo?

Wees gegroet, Jan.

woensdag 18 december 2013