Kunnen wij van onze buurman eisen, dat hij zijn vier grote bomen - die binnen een meter van de erfgrens staan - onderhoudt.

1 reactie

Heeft in dit geval onze buurman een onderhoudsplicht, c.q. is hij onderhoudsplichtig of mag hij de bomen (nu ca. 12 meter hoog met grote zijtakken) tot in het "oneindige" door laten groeien. Wij voelen er weinig voor de bomen te verminken door eenzijdig overhangende takken tot de erfgrens te verwijderen. Overigens wonen we in een bosrijk gebied en we hoeven er maar de deur voor uit te stappen om daar van te genieten.

donderdag 10 november 2011