Wat is mijn rechtspositie indien buren (eigenaars) mijn gerenoveerde tuin beschadigen bij het rooien van coniferen?

1 reactie

Ik huur een woning van een investeringsmaatschappij (geen sociale huurwoning).
Mijn woning is de tussenwoning van een perceel met drie woningen. Het hele perceel, dus drie woningen, heeft bijna drie jaar leeg gestaan, de verhuurder/eigenaar heeft de tuinen die bij die percelen horen, laten verwilderen en totaal niet onderhouden. Toen ik in de woning trok, hadden wij geen buren aan één kant, dat perceel stond leeg.
De onderhoud van de tuin van mijn gehuurde woning komt volledig voor mijn eigen rekening. De tuin was, toen ik erin trok, zeer slecht onderhouden en vervuilde ernstig. Ook zat er geen goede afwatering in de tuin, bij regen bleef al het water in de tuin staan. De tuin ligt ook iets dieper ten opzichte van de tuin van het perceel dat leeg staat, waardoor er in 'mijn' tuin ook veel vervuiling van die kant ontstond, het spoelde letterlijk mijn tuin in.
Ik heb, 1,5 jaar nadat ik in woning trok, besloten mijn tuin uiteindelijk helemaal te renoveren en heb dat laten uitvoeren door een professionele hovenier. Kosten € 11.000.
De coniferenhaag tussen de erfafscheiding van het lege perceel en mijn tuin staat precies op de erfafscheiding. Deze bomen, heb ik, na goedkeuring te hebben gevraagd bij de verhuurder/eigenaar, laten terugsnoeien tot 2 m. Ik mocht de bomen ook rooien, echter die kosten zouden ook volledig voor mijn rekening zijn gekomen. Ik heb uiteindelijk besloten dan maar de bomen te laten staan en ze aan de kant van de buren (die er nog niet waren) netjes en correct te laten terugsnoeien (zij hebben daar nu een nette dichte haag). Aan mijn kant zijn de coniferen kaal, ik laat daar hedera door groeien. De hedera wordt geleid door een gaashekwerk, dat aan de bomen is vastgemaakt. Deze situatie bestond al zo, ik heb dat hekwerk niet aan de bomen vastgezet.
Twee weken na oplevering van mijn nieuwe tuin, heb ik buren gekregen op dat perceel, zij hebben de woning gekocht. U begrijpt het al, zij willen nu die bomen weghalen om er een nette erfafscheiding te laten maken. Heel begrijpelijk. Meebetalen aan een nieuwe erfafscheiding + kosten van het rooien van die bomen zit er voor mij nu even niet in, ik heb de kosten genomen voor het renoveren van een tuin die eigenlijk niet van mij is, maar waarvoor de eigenaar geen zorg heeft gedragen en de vorige huurders van dit perceel ook geen energie en onderhoud in hebben gestoken. Maar de volgende vraag is nu; wat is mijn rechtspositie als deze buren besluiten die bomen zelf te rooien en mijn gerenoveerde nieuwe tuin raakt hierbij beschadigd? Ik ben officieel geen eigenaar van de woning/het perceel. Kan ik mijn buren dan aansprakelijk stellen voor geleden schade? Of kan de verhuurder/eigenaar dat alleen. Sterker nog, kan de verhuurder/eigenaar mij dwingen die schade die eventueel veroorzaakt wordt, volledig voor mijn eigen rekening te nemen?

vrijdag 6 september 2013