Wat zijn mijn rechten/plichten m.b.t. het kappen cq. snoeien een boom ca. 2 meter van de erfgrens?

4 reacties

Sedert december 2014 ben ik woonzaam in mijn nieuwe huis. De buurmaan heeft binnen 2 meter van mijn stenen muur (tevens de erfgrens) een ca. 15 meter hoge boom staan. Deze boom heeft overhangende takken, en deze hangen boven mijn erf. In een brief aan de buurman hebben wij gevraagd voor een mondeling onderhoud. Echter hij stuurt een brief met daarin de volgende (beknopte punten): Er mag geen hinder ondervonden worden, maar dit criterium is subjectief. Bladval, vruchtval wordt zomaar als onrechtmatig beschouwd. Ook stelt hij dat als de boom er stond, voordat de nieuwe bewoners in het huis kwamen wonen, de nieuwe bewoners, de hinder meer hebben te accepteren. Tot dusver begrijp ik zijn tekst en uitleg. Echter, verzuimt hij het melding te maken van het feit dat zijn boom binnen 2 meter van de erfgrens staat met overhangende gedeelte (takken hangen over tot ca. 2 meter. Uit info van het Juridisch Loket, het Kadaster en www.bomenrecht.nl, blijkt dat een boom niet binnen 2 meter van de erfgrens mag staan. Er is geen schriftelijke toestemming bekend, tot het plaatsen van de boom. Ook niet bij vorige bewoners. Wat zijn mijn rechten/plichten m.b.t. het kappen cq. snoeien van deze boom?

woensdag 8 april 2015