Wie is aansprakelijk voor omgevallen boom bij appartementsrecht/vve?

4 reacties

Hallo, Ik heb samen met de onder buurvrouw 2 appartementen, met appartementsrecht. Er is een VVE aanwezig. De opstal van de VVE vergoed niets qua weghalen, maar wel als dit noodzakelijk blijkt voor reparatie aan de woningen. Ik ben van mening dat mijn buurvouw aansprakelijk is voor het weghalen en de kosten van deze boom. Het staat immers in haar tuin ik kan en mag daar geen gebruik van maken (grenst aan de beneden woning). op basis van onderstaande tekst bevestigd mijn gevoel dat dit zo is:" Een boom is – als ie vast in de grond staat – geen opstal maar een zaak met een geheel eigen aard: het is immers geen door mensenhanden tot stand gebracht werk. En daarom geldt voor bomen ook geen risico-aansprakelijkheid. Wel geldt voor eigenaren van omvallende bomen de gewone aansprakelijkheid. En die gewone aansprakelijkheid bepaalt dat je als eigenaar van een boom een bepaalde zorgplicht hebt om de boom goed te onderhouden en ook met een zekere regelmaat daartoe de boom inspecteert of laat inspecteren. Wie kan mij vertellen wat te doen, de boom ligt nu bijna 2 weken tegen de gevel, ik kan mijn balkon niet meer op. Ik kan niet zien of er schade is, wel zie ik dat er dikke takken op het platdak ligt wat met dakbedekking is afgewerkt. Alvast bedankt, Ray

woensdag 21 januari 2015