Wie heeft recht waarop bij overlast boom die nu dichter dan 2 m bij (huidige) erfgrens staat.

2 reacties

In tuin X staat een grote boom (beduidend hoger dan 3 m) met een aanzienlijke dikte. Deze boom staat volgens bewoners X ca 25-30 jaar op die plek.
De (huidige) bewoners van tuin Y, die de woning ca 5-10 jaar geleden gekocht hebben, ondervinden hinder hiervan (schaduw). Zij hebben bewoners X gevraagd of de boom niet gekapt kan worden.
Bewoners X, die de woning begin jaren 80 gekocht hebben, willen de boom niet kappen. Zij willen wel wat van de boom snoeien, maar dan samen met bewoners Y én zonder kosten. Bewoners Y hebben daar nog geen antwoord op gegeven.

De afstand tot de erfgrens is wat lastiger toe te lichten. De huidige erfgrens tussen beide tuinen ligt op de grens van de garages X en Y (bijna helemaal achterin de tuin) die aan elkaar gekoppeld zijn en dan 'recht' naar achteren.
Voorheen grensden de tuinen niet aan elkaar en liepen de erfgrenzen van de tuinen anders:
- Begin jaren 80 liep de grens van tuin X diagonaal van de uiterste hoekpunt van garage Y (!) naar de achterzijde van tuin X. De betreffende boom stond toen iets verder van de erfgrens af dan nu. Bovendien grensde tuin X toen aan grond van de gemeente. Tuin Y liep tót aan garage Y en grensde daarachter aan gemeentegrond.
- Na enkele jaren (?) werd i.o.m. de gemeente de erfgrens van tuin X verlegd naar zoals die nu ligt (grens garages). Echter, beide tuinen grensden toen nog steeds aan gemeentegrond.
- Begin jaren 90 (?) besloten de (vorige) bewoners Y hun tuin uit te breiden (dieper te maken) en kochten de gemeentegrond (o.a. achter hun garage), waardoor hun tuin voortaan ook aan tuin X grensde.
Wie heeft nu recht waarop? En hoe valt aan te tonen dat de betreffende boom er al meer dan 20 jaar staat?

maandag 15 augustus 2011