Bepaling duur arbeidsverleden, meerekenen stage met vergoeding?

2 reacties

Beste leden,

Ik heb een vraag over mijn ww aanvraag. Ik hoop dat iemand mij meer duidelijkheid kan geven.
Voor de verlengde uitkering is het arbeidsverleden belangrijk. Van de laatste 5 jaren moet er minimaal vier jaar gewerkt zijn (UWV):
“Voldoet u aan de wekeneis én heeft u de laatste 5 kalenderjaren voordat u werkloos werd ten minste 4 kalenderjaren gewerkt? En heeft u deze kalenderjaren voldoende gewerkt om ze mee te mogen tellen voor uw arbeidsverleden? Dan voldoet u aan de jareneis en krijgt u een verlengde uitkering.”

Per jaar moeten er minimaal 52 werkdagen zijn gewerkt om dat jaar mee te mogen tellen.

Voor het jaar 2010 lijk ik deze eis niet te halen; er klopt echter een aantal gegevens niet:
1. Een betaalde stage/bijbaan is niet meegenomen
2. Achteraf betaalde uren bijbaan zijn niet meegenomen

Ik heb het formulier voor correcties gedownload maar dit bied geen uitsluitsel over welke zaken er worden meegenomen in de berekening. Graag zou ik willen weten of de volgende bijbanen in aanmerking komen voor de berekening arbeidsverleden en hoe ik deze aan het UWV kan bewijzen.

1. Stage/Bijbaan met onkosten vergoeding
In het jaar 2010 heb ik 9 maanden op de universiteit gewerkt aan een onderzoek. Dit was geen officiële stage maar uit interesse en met het oog op mijn carrière. Ik kreeg hiervoor per maand 350 euro onkostenvergoeding (zo ook op bank afschrift vermeld) hiervoor heb ik geen officieel contract getekend. Ik ben hiervoor zo’n drie dagen per week dus 100 dagen aan het werk geweest. Kan ik deze dagen meenemen in de berekening voor het arbeidsverleden? Zo ja, welke documenten kan ik hiervoor indienen?
Ik heb hier zelf omdat het een vergoeding was geen premies of iets dergelijks betaald.

2. Achteraf betaalde uren bijbaan
Voor mij bijbaan in de thuiszorg gaf ik maandelijks mijn gewerkte uren door. In Nov en dec 2010 is er een fout gemaakt met mijn betalingen, waardoor deze pas in maart 2011 zijn uitbetaald. Ik heb hiervoor een loonstrook ontvangen, maar daarop staat niet specifiek vermeld dat deze uren in 2010 gemaakt zijn. Is het mogelijk om deze uren mee te nemen in de UWV berekening. Zo ja, welke documenten kan ik hiervoor indienen?
Ik hoop dat iemand mij meer duidelijkheid kan verschaffen, de UWV kan dit telefonisch in ieder geval niet. Indien er verdere informatie nodig is verstrek ik die graag.

Dank voor uw aandacht.

maandag 3 maart 2014