bezwaarschrift beslissing sociale dienst

1 reactie

de sozawe heeft mij onterecht gekort met 100 procent op mijn uitkering
ik moest mij gaan aanmelden bij de roteb om daar aan de slag te gaan met behoud van uitkering.
ik heb contact met hun opgenomen maar de meneer die ik aan de lijn had zei dat hij mij terug zou bellen ivm drukte van de vele dossiers en vervolgens krijg ik een brief van de sozawe dat ik geen contact had opgenomen en dat ik een strafkorting kreeg van 100 procent.
ik heb toen aangegeven dat ik dat wel heb gedaan en toen werd er gezegd dat ik maar bezwaar moest aantekenen.
ik heb toen weer contact opgenomen met de heer van de roteb en die zei tegen mij ik heb je wel degelijk gesproken dit klopt niet ik ga een mail sturen aan uw klantmanager en wacht u even af wat hier uitkomt
ondertussen is wel de tijd verstreken voor het indienen van een bezwaarschrift en ik heb van geen ene partij niets meer vernomen
waarop ik de heer van de roteb nogmaals heb gebeld en die zei dat hij ook niets had terug gehoord dat ik maar bezwaar moest indienen.
wat kan ik nu doen want de 6 weken die ik daarvoor had zijn verstreken maar ik heb wel een korting van ruim 900 euro gehad die onterecht is.
waardoor ik financieel in de problemen ben gekomen.

donderdag 15 september 2011