Is de uitspraak van de huurcommissie bindend?

2 reacties

Ik heb een conflict met de gemeentelijke belastingen van Den Haag m.b.t. de WOZ-waarde van een winkelpand dat door mij is verhuurd,( is mijn pensioenvoorziening) de huur van dit pand is in 1999 vastgesteld door de huurcommissie en mij is toen medegedeeld dat deze bindend was. De gemeentelijke belastingdienst vindt de huur echter te laag en zij vertelde mij dat ik ondanks de uitspraak van de huurcommisie de huur zou moeten verhogen en dat hier jurisprudentie over zou zijn.
Ik kan deze jurisprudentie niet vinden maar ik twijfel sterk of deze belastingdienst mij wel de juiste info heeft verstrekt daar het hen uiteindelijk alleen maar om te doen is om de WOZ waarde sterk te verhogen. Ik heb binnen enkele weken wederom een rechtszaak hierover en zou graag correct geinformeerd worden hierover en waar deze informatie eventueel staat vermeld?
Bij voorbaat mijn hartelijke dank voor uw hulp inzake deze kwestie.

maandag 31 mei 2010