falend recht in het koninkrijk

1 reactie

Een opsomming van de feiten en ervaringen die betrekking hebben op het inkomen als gevolg van het werken op St. Eustatius.

1. Werken buiten Europees Nederland

Ik ging solliciteren en moest voor mijn sollicitatiegesprek naar het Antillenhuis in Den Haag. Het leek te mooi om waar te zijn. Ik werd aangenomen om les te geven op de middelbare school op St. Eustatius.

Op het moment van vertrek was St. Eustatius nog een van de Nederlandse Antillen. Ik vertrok in augustus 2010 en op 10 oktober in hetzelfde jaar zijn de staatkundige verhoudingen van de Nederlandse Antillen veranderd en is St. Eustatius met Saba en Bonaire een speciale gemeente geworden van Nederland en zou ook de wetgeving worden aangepast. Ik dacht zoiets van “wat kan mij nog overkomen”.
De school waarop ik les gaf is ook per 10-10-2010 een Nederlandse school geworden vallend onder het Ministerie van O&W. Onze salarissen echter bleven uitbetaald in dollars en worden onder lokale voorwaarden uitbetaald.

Eind juli 2012 was ik weer terug in Europees Nederland en ben ik op zoek gegaan naar werk. Geen WW en geen bijstandsuitkering. Onze “Nederlandse overheid” heeft geen wetten en een overeenkomst kunnen maken met “het andere land” St. Eustatius met betrekking tot de sociale verzekering.

2. Werken in Nederland.

Gelukkig kon ik direct na de herfstvakantie in 2012 aan het werk als invalskracht en heb het schooljaar kunnen afmaken. De UWV heeft me een WW-uitkering toegekend voor 3 maanden.
Ondanks een arbeidsverleden van 39 jaar kom ik niet in aanmerking voor een verlengde WW-uitkering na 3 maanden.

Het is moeilijk uit te leggen dat ik wel voor een Nederlandse school heb gewerkt maar dat dit niet meetelt in de jaren-eis.
In het kalender jaar 2012 heb ik hier in Nederland ruim 7 weken salaris heb ontvangen welke overeenkomt met meer dan 208 uren.

Bedenk voor je begint. Maar ik heb niet kunnen dat een Nederlandse overheid nalatig is om voldoende wetgeving te regelen voor onze bijzondere gemeente in het Caräibische gebied.
Het UWV/Werkbedrijf in Deventer heeft me laten weten dat ik ook geen recht heb op een IOW omdat ik wel 3 maanden een WW uitkering heb toegewezen gekregen maar niet “meer” dan dat.

Daar sta je dan. Op gevorderde leeftijd (62 jaar), op zoek naar werk en zonder enig inkomen.

Is dit alles rechtvaardig?

woensdag 4 december 2013