Fiscale ongelijkheid

3 reacties

Over 2008 heeft de fiscus in mijn regio een gift van een behoorlijk bedrag niet geaccepteerd. Van een aantal mensen weet ik ( en die in een andere inspectie wonen) dat diezelfde gift bij hun aangifte wél is geaccepteerd door de inspecteur. Door vaststelling van een definitieve aanslag over 2008 bestaat er volgens mij nu rechtsongelijkheid.
Ik heb wel al een correctie brief ontvangen van de inspecteur waarin hij afwijkt van mijn aangifte, maar nog geen definitieve aanslag.
Kunt u voor mij aangeven op welke gronden (wettelijk gezien) is straks met succes tegen deze vaststelling (lees: weigering aftrek gift) van de aanslag in bezwaar kan gaan.

donderdag 11 november 2010