Hoe kan een loonnabetaling meegenomen worden in de berekening voor de WIA uitkering?

2 reacties

L.s.

Mijn naam is Roy en "ben" internationaalvrachtwagenchauffeur.

Ik zit sinds eind vorig jaar in de WIA. Tijdens de periode ( het refertejaar ) waarover het UWV mijn uitkering berekend heeft, heeft mijn werkgever mij niet conform CAO betaald. Hij heeft mij o. a. een te lage loonschaal, geen overuren en te weinig ziekengeld betaald. Na bemiddeling van de bond, heeft mijn werkgever zijn fouten bevestigd en die moeten toegeven middels het betalen van een claim aan mij. Die claim is maar een fractie van de waarde waar het werkelijk om ging.

Omdat de claim na het refertejaar betaald is wil/kan het UWV deze niet meenemen in de berekening van mijn WIA uitkering. Dit terwijl het een nabetaling betreft over het refertejaar.

Mijn werkgever heeft mij niet conform CAO betaald.
Het heeft mij veel moeite, energie, (in)spanning en tijd gekost om voor mij zelf op te komen en het onrecht te bestrijden. Ik was toen al ziek.
Nu 3 jaar later begint alles weer van voor af aan en dreigt het UWV weer de zelfde fout te gaan maken en mij +/- € 1.000,00 per maand te kort te doen.

De bond kan mij hier niet bij helpen. Zij hebben jurispondentie, waaruit blijkt dat het UWV juist gehandeld zou hebben volgens de voor hen geldende regels. Nabetalingen, die buiten het refertejaar vallen, mogen niet meegenomen worden in de WIA berekening.

Door deze, in mijn ogen, onterechte regel kom ik tot mijn pensioen € 1.000,00 per maand te kort!!!

Het heeft te maken met de termen: "inbaar" en "vorderbaar" in de regelgeving.

Ik kan niet zonder advocaat procederen:
A, ik heb er de energie niet meer voor, ik ben ziek en zit niet voor niets in de WIA.
b, ik heb er geen verstand van.
c het bedrag waar het om gaat is te hoog. Volgens de wet mag ik het niet zonder advocaat doen als het om een hoger bedrag gaat dan € 5.000,00.

Ik krijg net een paar honderd euro te veel op jaarbasis, om voor subsisie, om te procederen, in aanmerking te komen.

Zelf kan ik het niet betalen van deze uitkering.

Bovendien ga ik dit verliezen omdat de wetgeving niet goed inelkaar zit.

Ik heb al meerdere bezwaren hier tegen gemaakt. Iedereen, zowel de bond als het UWV, heeft begrip en vind het onredelijk en onterecht, maar daar koop ik geen brood van.

Ik heb het nu zo ver geschopt, dat ik, binnen 6 weken, dat is inmiddels voor 8 april, de rechtsgang moet maken om het onrecht, dat mij nu voor de tweede keer aangedaan wordt, aan te vechten. Met de wetenschap dat ik ga verliezen.

Kunt U hierin nog iets voor mij betekenen???

Dit onrecht staat niet op zich zelf, gezien de jurispondentie die ik van de bond gekregen heb.

Het lijkt mij hoog tijd worden dat er iets aan gedaan wordt. Voor mij en voor de toekomst.

Wie heeft een oplossing???

Hartelijke groeten,

Roy.

dinsdag 6 april 2010