inkomen door verkorte studie €240 per maand,daar moet alles van gedaan worden,uitkering aanvullend geweigd

1 reactie

Mijn zoon is boven de 30 jaar, door o.a. een zwaar auto ongeluk tijdens zijn studie tijd moest hij deze opleiding toentertijd opgeven vanwege de lichamelijke gevolgen en herstelperiode. Geen eigen schuld . maar uitkering van NN was minimaal en dekte lang niet alles.Het was dat nemen of jarenlang procederen wat hij niet kon betalen, tevens had hij geen inkomsten meer.om dit te doen..Hij kwam in een diep dal te ztten maar klauterde er weer uit, dat had tijd nodig.Hij heeft een verkorte studie HBO-V opgepakt om een toekomst op te bouwen en zit nu in zijn eindjaar. Verkort houdt in 4 dagen stage lopen in een ziekenhuis en1 dag naar school voor € 240,- stagevergoeding per maand, dit is ook avond, nacht en weekend diensten. Van die 240 moeten zijn reiskosten,ziekenfonds levensonderhoud, kleding, verzekekeringen, studie en boeken betaald worden. Dat is dus aankloppen bij ouders om zijn studie te kunnen bekostigen.Dat is ruim ovoldoende en onder het bestaansminimum. Diverse malen heeft hj gepoogd bij gemeente en UWV een aanvullende uitkering te krijgen. Dit wordt geweigerd, hij moet maar stopen met zijn opleiding en zich inschrijven voor bjstandsuitkering,daarbij moet hij dan maar het werk accepteren wat ze hem via het arbeidsbureau aan gaan bieden. Hij leert voor verpleegkundige ( alles zonder ondersteuning van welke instantie dan ook )en zit in zijn eindjaar. Gevolg hij woont nog bij ons thuis vanwege de kosten, het is onmogelijk om van 240 per maand op jezelf te gaan. Brieven met vragen naar postbus 51, worden doorgestuurd enooit bentwoord, Het gemeenteloket zegt geen recht, eerst studie opzeggen, dan uitkering aanvragen.
Maar iedereen in Nederland heeft toch recht op een bestaans minimuminkomen?Waarom kirgt hjij dat niet ? Door keihard aan zijn toekomst te werken laat hij toch duidelijk zien dat hij absoluut wil. Kan iemand advies geven hoe hij aan een anvulling kan komen en waar hij eventueel recht op heeft. Studiefnanciering heeft hij niet meer

maandag 13 juni 2011