Na vordering zorgtoeslag als gevolg van rekenmethodiek bij stopzetting toeslag vanwege overlijden.

1 reactie

Alleenstaande gepensioneerde weduwnaar is op 90 jarige leeftijd overleden op 1 april. Inkomen 2013 was SVB/AOW + vakantiegeld (juni t/m 1 april) en Pensioenfonds 4 maanden + 11 maanden vakantiegeld. Pensioenfonds dus 1 maand extra. Samen was dat € 7.263. Rekenmethodiek van Dienst Toeslagen is 4x € 7.263,- = jaarink. € 29.053. Jaarink.2012 was € 23587.
Volgens mij is de rekenmethodiek oneerlijk immers vakantiegeld wordt maar 1x per jaar uitgekeerd (i.p.v. x4 factor) en door het toeval van overlijden op 1 april is er opeens 1 extra maand pensioeninkomen (dus ook geen x4 factor) Zorgtoeslag kijkt en rekent met jaarinkomen. Volgens mijn herberekening zou het jaarinkomen 2013 dan uitkomen op € 23.587,--.
Uitgekeerd werd 3x € 86,-- bij € 23.587 had dat moeten zijn 3x € 52,-- dus € 102,-- te veel toegekende zorgtoeslag. De navordering is echter € 221,-- verschil € 119,--.
Bezwaar werd afgewezen. Naar de bestuursrechter gaan kost € 167,-- en die kosten worden misschien weer kwijtgescholden.
Rekenmethodiek volgens mij gewoon oneerlijk. Door de griffierechten van € 167,-- lijkt het niet zinnig om de zaak aan de bestuursrechter voor te leggen. Hoe schat u mijn (erfgenaam) kansen in.

zondag 1 november 2015