onrechtmatig toeslagen krijgen?

1 reactie

Wanneer een werkende moeder (24-32 uur?) met 2 kinderen in een sociale huurwoning woont en toeslagen krijgt en daarnaast een partner heeft met een huur cq koopwoning in een andere woonplaats 100 km verder die minimaal 5 dagen per week bij de moeder woont en 40 uur werkt, samen vakantie vieren, uit eten gaan, thuis eten, huishoudelijke taken verrichten, heeft moeder dan nog recht op de toeslagen? En als inderdaad het andere huurhuis meer dan 5 dagen per week onbewoond is, heeft dan niet een ander recht op die woning? Waar wordt een grens getrokken en hoe wordt dat bekeken.

dinsdag 2 september 2014