Opvragen bonusafspraken ambtenaar

5 reacties

Ik vermoed een persoonlijk belang van een gemeente-ambtenaar die over mijn zaak moet beslissen. Ik vermoed dat dit persoonlijk belang gevonden zal kunnen worden in bonus afspraken. Moet de gemeente mij volgens WOB inzage verstrekken in het werkcontract plus bonusafspraken van deze ambtenaar wanneer ik daar officieel om verzoek? Of komt WBP dan in het geding?

dinsdag 3 juli 2012