Oude rechten

3 reacties

Mag het parlement sociale zekerheidsrechten naar willekeur afschaffen, of bestaat er een bescherming voor burgers tegen aantasting van langdurig bestaande rechten ?

donderdag 3 juli 2014