Participatiewet

1 reactie

Sinds vorig jaar kennen wij de kostendelersnorm bij de partipatiewet. De overheid keert zich af van de kwetsbare burger en legt de verantwoordelijkheid voor het vangnet bij anderen. Er is geen enkele rechtsgrond waarop een vader zijn zoon of dochter zou kunnen verplichten om bij te dragen aan de gezamenlijke huishouding. Iedere rechter zal een eis hiertoe afwijzen. Een advocaat hiervoor vinden is nagenoeg onmogelijk. Hun vergoeding is veel te laag geworden. Ok de lokale overheid wil wel de eigen bijdrage vergoeden maar verder kom je niet.

Feitelijk ben je overgeleverd aan de willekeur van je lokale overheid. Die kan je zo maar verplichten om dwangarbeid te doen. Gedwongen participeren om zo de bezuinigingen in de zorg mogelijk te maken. Als het je al lukt om te participeren. Je staat onder enorme druk om te overleven. Daarbij moet je voldoen aan verplichtingen tot informatie geven. Welke informatie? Die informatie wordt onthouden maar de lokale overheid rekent je er wel op af. Een boete of zelfs stopzetten van de uitkering. Dit terwijl Gemeenten zelf maar wat aan mogen rotzooien met het geld van de burger.

zaterdag 6 februari 2016