Raad voor rechtsbijstand (RVR) hercontrole inkomen i.v.m. toevoeging).

0 reacties

Geen idee of ik in het juiste deel van het forum zit maar dat verneem ik vanzelf. De Raad van Rechtsbijstand (verder te noemen de RVR) kondigde in 2013 aan dat zij een hercontrole op mijn inkomen hadden gedaan en dat de door mij aangevraagde toevoegingen kwamen te vervallen. Dus schreef ik een bezwaarschrift waarin ik het volgende vermeldde. De raad was uitgegaan van een alleenstaande. Echter woonde ik in het jaar van de aanvraag samen met mijn twee minderjarige dochters. Daarnaast wees ik de raad erop dat er vijf toevoegingen werden ingetrokken terwijl er geen korting was verstrekt (anticumulatie). Tevens gaf ik te kennen dat ik sinds 1 augustus 2012 ben toegetreden tot de schuldhulpverlening (minnelijk traject). Ik kreeg als antwoord dat de raad zich zou wenden tot de schuldhulpverlener. Ik vond dit nog al een vreemde reactie aangezien er dus niet werd ingegaan op het samenlevingsverband en de anticumulatie welke naar mijn inziens van toepassing had moeten zijn. Dus controleerde ik welke claim de raad indiende bij de schuldhulpverlener. Daar vernam ik dat de complete schuld was aangemeld. Dus nam ik contact op met de raad en mocht het volgende vernemen. Uw toevoeging(en) werd(en) aangevraagd in april 2010. U zegt zelf dat uw kinderen sinds mei 2010 bij u inwonen. Dat houd in dat er ten tijde van het verstrekken van de toevoeging niet kon worden gesproken van een samenlevingsverband. Ik wees de raad erop dat er nu een hercontrole is geweest over het inkomen van 2010 en dat het peiljaar dus 2010 is. Dat ik in 2010 grotendeels samenwoonde met mijn minderjarige kinderen, welke ook stonden ingeschreven, telt dus niet mee. De anticumulatie werd simpelweg niet op geantwoord. Tenslotte was nu toch alles meegenomen in de schuldhulp en betaalde ik toch maar een deel. Dat nu een hoger bedrag is opgegeven dan dat ik daadwerkelijk verschuldigd ben is kennelijk niet interessant. De raad zit dus nu in het traject (schulden zijn van voor toetreding schuldhulpverlening). Maar wat schertst mijn verbazing? De raad komt vrolijk een maand geleden met nog twee toevoegingen aan. Deze dateren uit 2011. De raad stelt nu dat deze toevoegingen ook worden ingetrokken. Opnieuw het verhaal dat ik alleen woon. Opnieuw het verhaal dat er geen anticumulatie is toegepast. En opnieuw het verhaal dat de raad zich zal wenden tot de schuldhulpverlener. En vind de raad: deze schulden vallen buiten de regeling want ik had ze moeten melden bij de schuldhulpverlener. En aangezien ik dat niet heb gedaan moet ik ze maar even snel ophoesten. Ik heb de raad er opnieuw op gewezen dat de berekeningen niet kloppen. De toevoeging werd aangevraagd in 2011. Het peiljaar is dus 2009. Maar aangezien mijn inkomen in 2011 enorm was gezakt vroeg ik een peiljaarverlegging aan. Het peiljaar dient dus 2011 te zijn. Maar de raad pakt voor de eenvoud het peiljaar 2010 en trekt op basis van dat jaar de toevoegingen in. In 2011 was ik dus sowieso al een jaar alleenstaand ouder. Maar hoe krijg je de raad zover dat zij dit ook inzien? De afdeling incasso van de raad zit, ondanks dat ik zeer vriendelijk was, vol met onvolwassen figuren die je niet uit laten praten en je telkens onderbreken met de opmerking dat je maar gewoon moet betalen. Want wat de raad beslist is volgens de wettelijke regels. Een bezwaarschrift schrijven heeft dus ook weinig zin aangezien ik deze toch weer af zal sluiten met de woorden: ik zit in een minnelijk traject, waarna de raad zich weer zal wenden tot de schuldhulpverlener met haar nieuwe claim. En dat terwijl ik van mening ben dat ze de claim direct hadden moeten indienen met de vorige gezien het schuldhulptraject. Maar dat is weer een ander verhaal en dus een andere vraag. Wie o wie heeft meer gehakt met het bijltje RVR.

zondag 14 december 2014