recht op huurtoeslag (oud en zeer!)

2 reacties

onderwerp is al enige tijd aan de gang.
Zelf heb ik er geen probleem mee.
mijn dochter echter wel en het doet mij zeer haar zo te zien kronkelen om alles recht te trekken.

Eerste basic vraag die ik heb; Wat is de normering en gradatie? (bij welk inkomen krijg je welke subsidie en hoe verloopt de teruggang, in welke stappen krijg je minder subsidie)
Nu is het zo dat je de aanvraag invult, dus inkomen opgeven huursituatie en vaste lasten, waarna je een bericht krijgt al of niet recht hebbend op subsidie en de hoogte ervan. De criteria hoor je niet!
Als je dus gaande weg het jaar een meevaller hebt, kleine erfenis (bijvoorbeeld een maandloon doorbetaald aan overledenen dat je delen moet met broer of zus) Dan krijg je wanneer dat in het vizier komt een aanslag voor terugbetaling. De hoogte hiervan lijkt met de natte vinger uit een getallenreeks te komen.

Een hele tijd terug, zeker vijf jaar geleden heeft mijn dochter voor een bedrijf gewerkt dat haar loon niet uitbetaalde tot het bedrijf door de rechter gedwongen werd loon en vakantie recht uit te betalen, het bedrijf en de verantwoordelijke verdween zonder kennisgeving.
Weer een jaar later vond mijn vrouw de uitspraak van faillissement op het web en daarmee ook een notaris/ executeur die mij dochter formeel een ontslagbewijs kon geven.
Op dat moment was mijn dochter werkzaam als uitzendkracht en had geen vaste werkgever en dus een onzeker bestaan qua inkomen.
Door het ontslag bewijs bleek dat het UWV de uitbetaling van gederfd loon ging dragen, EEN MEEVALLER DUS.
Helaas niet dus, de loonbelastingdienst, zorgtoeslag en huurtoeslag trokken direct aan de bel en de claims waren hoog en gebaseerd op het natte vingerwerk.
Een mens heeft zich er maar in te schikken.
WAAROM KAN HET NIET ZO ZIJN DAT JE DE AANVRAAG ACHTERAF DOET, WANNEER JE ALLE INFORMATIE VAN HET VOORGAANDE JAAR HEBT?

na een jaar van termijn betalingen kwam de tweede misrekening van huursubside aanvragen binnen.
Aan de bel getrokken bij de helpdesk van de belastingdienst.
Daar de situatie voorgelegd en het gesprek eindigde met de tekst dat het bedrag van inkomsten uitbetaald door het UWV "buiten beschouwing "gelaten kon worden. Hiervoor werd een formulier voor verzoek hiertoe ter invulling gestuurd.
Deze is verloren gegaan en een dergelijk formulier zou niet bestaan.
Het laatste jaar is er weer een terugbetaling gevorderd.
Het termijnbedrag hiervoor wordt van de uitkering huursubsidie ingehouden.
Voor volgend jaar is aangegeven dat deze ook onterecht word uitgekeerd en dat daarvan ook een vordering te verwachten valt.

KORTOM heel moeilijk uit te leggen;

Het bedrag dat zij over vorig jaar terug moet betalen wordt ingehouden op haar subsidie dat zij onterecht ontvangt en waarover zij volgend jaar weer een vordering krijgt.
HOE DOORBREEK JE IN SEMELSNAAM ZO"N CIRKEL?

donderdag 21 augustus 2014