Toeslagen en scheiding - ex woont elders maar weigert zich aan in te schrijven. Wat te doen?

2 reacties

Mijn zus en haar geregistreerde partner gaan scheiden. Momenteel huurt haar ex een woning maar heeft zich daar niet ingeschreven, en wil dit ook niet doen. Dit heeft invloed op de toeslagen die mij zus kan ontvangen aangezien ze nog als toeslagpartners gezien worden. Volgens de belastingdienst stop je namelijk pas elkaars toeslagpartner te zijn als je beiden op een ander adres staat ingeschreven. In de voorlopige voorzieningen staat opgenomen dat haar ex op een ander adres woont en de huurlasten daarvoor zijn ook meegenomen in de draagkrachtberekening voor de alimentatie. Er is dus een officieel document waaruit blijkt dat haar en en zij niet meer op hetzelfde adres wonen. Mijn vraag is nu als volgt: Kan de belastingdienst, gezien de omstandigheden, bewogen worden om deze twee ruziemakers niet meer als toeslagpartners te zien en de toeslagen alsnog toe te kennen? Feitelijk wordt zij nu gekort vanwege de burgerlijke ongehoorzaamheid (?) van haar ex vanwegen zijn weigering zich in te schrijven op zijn nieuwe adres.

dinsdag 26 mei 2015