Uitkering asbestslachtoffers 2 weken te laat en nu huurtoeslag terug betalen

1 reactie

In 2013 is mijn vader overleden aan mesothelioom (asbestkanker) Hiervoor is een stichting in het leven geroepen die je helpt en begeleid een wettelijke vorm van smartengeld te ontvangen, de bedragen hiervoor zijn ook wettelijk vast gelegd. Nu valt deze uitkering onder bijzonder vermogen als zijnde smartengeld. Omdat e.e.a is misgegaan bij de verzekeraar (vd werkgever) heeft alles langer geduurd en heeft de uitkering ipv december 2013 in januari 2014 plaatsgevonden. Hierdoor waren mijn ouders geen fiscale partners meer waardoor de uitkering als vermogen wordt gezien en niet als bijzonder vermogen. Volgens de letter van de wet dient de uitkering aan het slachtoffer zelf te zijn uitgekeerd wat in dit soort gevallen nauwelijks gebeurd omdat het slachtoffer dan al is overleden. Dat mijn moeder in onze ogen uiteraard ook slachtoffer is omdat ze haar man is verloren en alleen verder moest staat hier dus buiten schijnbaar.

Het probleem wat is ontstaan is dat mijn moeder haar huurtoeslag van 2014 geheel moest terug betalen en in 2015 niks heeft ontvangen. Dit slaat uiteraard een behoorlijk gat in haar maandelijkse budget.
Nu hebben wij bezwaar ingediend vanwege het negatieve besluit om het vermogen aan te merken als bijzonder vermogen. dit hebben wij al in juli van dit jaar gedaan. Net sinds vandaag, na een hoop heen en weer gebel, hebben we eindelijk een besluit. (klacht en in gebreke stelling vanwege de duur hiervan liggen al bij de belasting dienst) Het besluit is wederom negatief.
Ze hebben het nu ineens over de wet awir en dat ze voordeel heeft gehad uit sparen en beleggen. Dat voordeel is echter minimaal maar daardoor heb je geen recht op huurtoeslag. dat dit voordeel voortkomt uit het smartengeld wat is betaald doet ook nu dus niet ter zake.

zover ik het begrijp kunnen ze niet anders dan het bezwaar ongegrond verklaren vanwege die wet awir. weet er iemand wat wij nu nog kunnen doen? Het komt ons zo oneerlijk over allemaal. eerst al je man verliezen aan een verschrikkelijke ziekte met een vreselijk naar ziekbed en einde, alleen verder moeten, inkomens daling en dan als doekje voor het bloeden een financiële tegemoetkoming en dan dit...

Het enige wat eventueel nog zou kunnen volgens dat wat in de brief staat is een gang naar de rechter. Mijn vraag is dan ook heeft het überhaupt zin? of zijn er andere opties? wij weten het in ieder geval even niet meer.

alvast bedankt voor eventuele antwoorden.

woensdag 30 december 2015