WW uitkering na onbetaald verlof

1 reactie

Geachte,

Ik heb het voorbije jaar een loopbaanonderbreking (onbetaald verlof) genomen van 6 maanden. Na het sabbatsverlof heb ik in onderlinge overeenstemming mijn ontslag gekregen, wat me recht geeft op een werkloosheidsuitkering.

Mijn vraag betreft of de periode van het sabbatsverlof al dan niet invloed heeft op de hoogte van mijn werkloosheidsuitkering. Ik krijg hierover echter tegenstrijdige informatie. Op de website van de overheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verlofregelingen/vraag-en-antwo...) staat dat het genomen sabbatsverlof geen invloed heeft. Op de dienst van UWV liet de ene persoon me weten dat er geen invloed is, terwijl een andere me liet weten dat er wel een invloed is waardoor ik minder werkloosheidsuitkering zal krijgen.

Zou u mij kunnen a.u.b. informeren over de juiste gang van zaken?

Met vriendelijke groeten,
Michael

zaterdag 21 mei 2016