aanleg vlonder

2 reacties

in het kort;

voor aanleg van onze tuin hebben wij advies ingewonnen bij de gemeente over noodzakelijke vergunningen. daarbij is gesteld dat tbv een erfafscheiding bouwvergunning diende te worden aangevraagd en tbv de aanleg van een vlonder niet. Het vlonder zich bevond tpv een sloot achter ons huis en de uiteindelijke bestemming was ook niet bekend. in 2005 is de tuin aangelegd. Na aanleg van de wijk is de sloot ongedoopt tot een primaire watergang en verlangt de gemeente nu; bouwvergunning, vergunniong van het waterschap en dient een recht van opstal te worden aangevraagd omdat de gemeente stelt dat gebouwd is boven haar grond. tav dat laatste stond in het koopcontarct dat de sloot 50/50 eigendom zou zijn van de aanliggende percelen. tav dat laatste stelt de gemeente dat bij inmeting (achteraf) tbvf kadaster de sloot is aangemerkt als gemeente eigendom.

de gemeente erkent fout te zijn geweest in haar voorlichting en geeft als geste dat de aanvraag voor de vergunning gratis kan geschieden evenwel het vestigebn van een recht van opstal, incl gevraagde vergoeding kost naar schatting 2000 euro. het aanpassen van het vlonder zal zo´n 1000 euro kosten de waarde van het aan te passen (verwijderen) stuk ongeveer zo´n bedrag.

mijn schade bedraagt dus hoe dan ook zo´n 2000 euro. kan ik de gemeente daarvoor aanspreken?

donderdag 4 november 2010