Conflict over erfpacht. Wat zijn mijn rechten?

1 reactie

Goedemorgen, Momenteel heb ik een probleem met de gemeente over een stukje grond welke ik om niet in erfpacht heb. Voorgeschiedenis: In 1996 heb ik bij de ruilverkaveling de gronden die ik in bezit had aan de gemeente verkocht voor woningbouw. Daarvoor in de plaats heb ik op een andere lokatie gronden in erfpacht gekregen. Vervolgens heb ik een klein stukje grond, welke aanhorig was aan gronden die ik al in erfpacht had op weer een andere locatie, om niet in erfpacht gekregen. Dit was echter een mondelinge afspraak met de toenmalige wethouder van de gemeente. Dit werd met hem overeengekomen om mij min of meer over de streep te trekken om tot verkoop en erfpacht over te gaan? Het ging hier om ongeveer een halve hectare landbouwgrond, waarmee de gemeente niets kon en voor hun niet bereikbaar was en is. Hiervan werd niets gemeld aan de grondkamer. Dit jaar echter heb ik opeens uit het niets een erfpachtcontract binnengekregen voor 11 maanden, waarbij ook nog eens erfpachtcanon werd gevraagd. Dit heb ik uiteraard geweigerd te ondertekenen en gerefereerd aan de ruilverkaveling van destijds en de afspraak met de wethouder in kwestie. Deze is echter inmiddels overleden. Mijn vraag is: "Wat zijn mijn rechten en wat kan ik doen?"

donderdag 25 juni 2015