is een hoorzitting in een bezwaarprocedure verplicht?

6 reacties

ik heb een bezwaar ingediend bij een gemeente naar aanleiding van een parkeerboete. Op mijn bezwaarschrift kreeg ik een ontvangstbevestiging en enkele weken daarna een besluit dat mijn bezwaarschrift ongegrond is verklaard. Ik heb geen gelegenheid gehad om mijn bezwaar mondeling toe te lichten. Is dit verloop van de procedure terecht? Of moet een gemeente per definitie de mogelijkheid voor een hoorzitting bieden? (Ik vond het daarbij vreemd dat het besluit was ondertekend door een medewerker (heffingsambtenaar) en niet door het college van B&W.)
Groetjes Claudia

dinsdag 18 mei 2010