Erfafscheiding te hoog volgens de gemeente

1 reactie

Ons huis ligt aan de ene kant aan een slootje met daarachter een fietspad en aan de andere kant een "speelstraat". De slootkant is kadastraal de voorkant van het huis, wordt echter als sinds het begin, dus al zo'n 40 jaar als achtertuin gebruikt, bezoek en de post komen via wat officieel de achterkant is.Dit is ook bekend bij de gemeente omdat van begin af aan de postbode geweigerd heeft de post aan de voorkant te bezorgen. Dat is ook lastig omdat je dan via een brug over de sloot naar het fietspad moet lopen en dan de huizen af moet gaan waarbij je dan eerst weer over een brug moet lopen. Er is per 4 huisingangen 1 brug dus veel te lopen voor de postbode. De voorkant is dus ook niet met de auto te bereiken waardoor pakketbezorging ook bijna onmogelijk is via deze kant.
Omdat het dus al zoveel jaren een gewoonte is de voortuin als achtertuin te gebruiken hebben sommige buren en ook wij hoge schutting staan omdat wij lekker uit de wind willen zitten en privacy willen hebben. Aan de andere kant is ruimte voor het parkeren van de auto en wij hebben daar een carport gemaakt waardoor je eigenlijk geen tuin meer overhoud. Parkeren moet je wel op eigen terrein omdat het op het erf verboden is en de parkeerplaats een stuk verderop altijd vol is.
Nu hebben wij een brief van de gemeente ontvangen dat onze schuttingen omlaag moeten naar de voor voortuinen voorgeschreven 1 m. Dit willen wij natuurlijk niet doen omdat de situatie al zo lang zo is als zij nu is, sommige van ons dure schuttingen hebben geplaatst en vooral omdat wij onze privacy willen hebben net zoals andere mensen in hun tuin. Wij vinden dat onze situatie uitzonderlijk is maar de gemeente denkt daar blijkbaar anders over. Wij zijn van plan onze poot stijf te houden en hebben reeds onze zichtwijze ingediend en zullen ook de beschikking tot handhaving afwachten en daarna bezwaar aantekenen. Hoe schat u onze kansen in?

vrijdag 8 augustus 2014