Gaan bepalingen van nieuw bestemmingsplan in op moment van aanvraag of op moment van bevestiging

8 reacties

Ik ben het (nog) niet eens met de gemeente. In het kort: Ik heb een afgewijzing op mijn omgevingsvergunning gekregen omdat de maatvoering niet klopte. Ik wil dit aanpassen naar de maatvoering van het 'oude" bestemmingsplan (dit is 70% van de breedte van het dak) maar er werd mij verteld dat de gemeente bezig is met een nieuw bestemmingsplan en hierin wordt i.p.v. 70% breedte een nieuwe breedte nml. 50% aangehouden.
De gemeente zegt dat men vanaf het moment van indienen direct die maatvoering hanteert. Dit is gedaan op 8 of 9 oktober jl.
Mijns inziens wordt iets pas van kracht als alles is afgerond en het nieuwe bestemmingsplan is goedgekeurd door de Raad van Staten echter de gemeente-ambtenaar vertelde mij dat dit niet het geval is waardoor ik nu behoorlijk wat ruimte moet inleveren op mijn dakkapel.
Kan iemand mij vertellen hoe de regel/wetgeving is?
Alvast bedankt voor de reakties....

Dit volgende is mijn eerste reaktie op de snelle reaktie van Cicero (waarvoor dank)

Uit de reaktie blijkt dat ik verkeerd begrepen heb dat de Raad van State niet zomaar in beeld komt bij een standaard procedure zoals beschreven.
Wat ik niet uit de reaktie begrijp is of een bestemmingsplan van kracht wordt als het een definitief bestemmingsplan is geworden of dat het in een eerdere fase al bindend is.
Misschien ligt het aan mijn beknopte kennis van de materie maar ik wil heel graag weten of ik recht heb op de 70% uitbreiding of mij moet neerleggen bij de 50% van het nieuwe bestemmingsplan.
Wat ik begrepen heb moet het nieuwe bestemmingsplan nog ter inzage komen te liggen voor de burger.
Wederom ben ik benieuwd naar een reaktie.

Ps. Ik waardeer het zeer als u uw mening geeft maar dan wel graag met waarheden en niet met wat u ervan vindt....

zaterdag 25 december 2010