Gelijke rechten sportclubs

2 reacties

Mag een gemeentebestuur onderscheidt maken,tussen twee sportclubs binnen die gemeente, in het toekennen/verstrekken van subsidies/voorbereidingskrediet t.b.v. de aanpassingen aan een buitensportaccommodatie?

vrijdag 30 april 2010