Handhaving bij strijd bestemmingsplan

1 reactie

In het huidige bestemmingsplan Wonen Staat aangegeven op welke locaties bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan en in welke omvang.
In een verblijfsgebied zijn volgens de gebiedsomschrijving en gebruiksvoorschriften GEEN bedrijfsactiviteiten toegestaan.
Tegen deze voorwaarden in wordt nu de achterkant een bedrijfsterrein ontsloten via de smalle erftoegangswegen in een verblijfsgebied, waarbij gebruik wordt gemaakt van zwaar vrachtverkeer. Normaal komt er hooguit 1 of 2 keer per week een vrachtwagen door dit gebied voor b.v ophalen van vuilnis of werkverkeer. Door de ontsluitingvan het bedrijf zijn dat nu meer dan 100 vrachtwagenbewegingen per week. Het totaal aantal mvt/etmaal is normaal ca. 20 maar door het bedrijf is dat opgelopen tot ca. 400 mvt/etmaal.
De gemeente is verzocht te handhaven op grond van het bestemmingsplan, maar wijst dat af omdat het gebruik van de gronden in het verblijfsgebied volgens de gemeente niet in strijd is met de gebruiksvoorschriften. Nergens zou beschreven zijn dat er geen vrachtverkeer door het verblijfsgebied mag rijden en ook de gigantische toename van (bedrijfs)verkeer is geen probleem.
De gemeente is in ieder geval niet van plan om te handhaven en stelt dat het belang van het bedrijf groter is dan het belangen bewoners.
Als dit het enige ontsluitingsroute zou zijn was dat wellicht redelijk, maar in dit geval liggen er aan het vestigingsadres (niet gelegen in het verblijfsgebied) al meerdere ingangen waar probleemloos ontsloten kan worden. Volgens de vigerende omgevingsvergunning van dit bedrijf moet ook via het vestigingsadres worden ontsloten, maar dat gebeurt niet.
De overlast in het verblijfsgebied (met primaire verblijfsfunctie) is enorm ook omdat geen rekening wordt gehouden met de richtafstanden die tussen bedrijven en woningen aangehouden moeten worden. Het betreft een bedrijf uit milieucategorie 3.1 waarvoor een afstand geluid van 50 m. van toepassing is. De ingang naar het bedrijf ligt op ca. 20 m. van de gevel van de meest nabij gelegen woning en bedrijfsactiviteiten en parkeren personeel vinden plaats op ca. 25 m. afstand.
Kan de gemeente niet tot handhaving worden verplicht?

dinsdag 29 december 2015