Hek na 23 jaar gedogen ineens te hoog

3 reacties

De buren verderop in de straat hebben ruzie gehad over een hek rondom de tuin van een van de buren. De overburen waren van mening dat hun uitzicht verpest werd door het hek en hebben een klacht ingediend bij de gemeente. De gemeente heeft een handhaver op pad gestuurd en een lang verhaal kort werden de mensen met het hek in hun gelijk gesteld en de klager niet. Maar toen was het spreekwoordelijke hek van de dam. Tijdens het bezoek van de handhaver werd er gewezen op meerdere hekwerken in de buurt die ook 'te hoog' waren. Met als gevolg dat ik nu een schrijven heb ontvangen van de gemeente dat mijn hek ook te hoog is (sommige delen zijn 135cm) en dat ik hem moet modificeren naar 1 meter hoogte. Het hek in kwestie staat er al vanaf begin jaren 90 van de vorige eeuw. 23 jaar heeft niemand zich eraan gestoord maar nu ineens dit! Er is toch zoiets als een verjaringstermijn? Ook wordt er gehandhaafd c.f. de WABO 2006. Maar mijn hek is van rond 1990. Dan moeten ze toch ook toetsen op de wet die toen van kracht was? Ondertussen is het geëscaleerd en dreigt de gemeente met een dwangsom. HELP!

woensdag 5 juni 2013