Hoe kunnen wij nog goede argumenten aandragen om een bouw van een stal te stoppen die binnen het bestemmingsplan past?

1 reactie

De gemeente heeft vergunning afgegeven voor de bouw van een stal voor 100 koeien. Deze aanvraag past binnen het bestemmingsplan. De omgeving waar de stal wordt gebouwd is een cultureel historisch landschap. Met de afgifte van de vergunning worden bijvoorbeeld geen eisen gesteld aan de landschappelijke inpassing en er zijn geen voorwaarden verbonden aan de periode wanneer gebouwd mag worden. De stal ligt in een veenweidegebied met een veel weidevogels. Het zou ons uiterst kwetsen als er straks geheid en gebouwd gaat worden in het broedseizoen. Verder heeft de Provincie de polder bestempeld als natuurreservaat. Er is twee jaar geleden een soortgelijke stal gebouwd. Toen moest er wel flora en fauna onderzoek gedaan worden en tevens was de eis landschappelijke inpassing, wat vervolgens nooit is uitgevoerd. Bij deze stal moest het bouwvlak worden vergroot en daarom is toen de eis gesteld voor deze twee onderzoeken. De gemeente controleert dus niet op uitvoering van landschappelijke inpassing. Straks staan er twee stallen beide in een unieke polder, die zo nog verder achteruitgaat. Er is geen onderzoek gedaan naar de agrarische noodzaak. Is dit nodig als dit niet expliciet vermeld staat in het bestemmingsplan? Kunnen wij aanvechten dat er alsnog flora en fauna onderzoek wordt gedaan en een landschappelijke onderbouwing? Tevens roept het verkeer wat de nieuwe stal met zich meebrengt ook voor ons extra zorgen: er moet veel mest worden afgevoerd, veel veevoer worden aangekocht en de melkwagen zal ook groter zijn.... De infrastructuur is hierop niet berekend. Fietsers kunnen nu al niet of nauwelijks een personenauto passeren. Het is allemaal goedgekeurd omdat het binnen het bestemmingsplan past. Wat zijn goede argumenten om de gemeente te overtuigen dat men hier nog eens nader onderzoek verricht?

donderdag 10 februari 2011