Hoogte erfafscheiding

1 reactie

Naast mijn hoekhuis heb ik een strook tuin van 1.40 m breed. Daarop staat onze schutting van 1.80 m hoogte. Daarachter is een strook plantsoen en daarachter de parkeerplaats. Dan trottoir, straat, trottoir en dan pas een woning die uitkijkt op de parkeerplaats, plantsoentje en onze schutting en huis. Omdat wij heel veel ( val)wind uit de N-O hoek hebben voldoet die 1.80 m niet: zo vaak wind in de tuin. Wij willen nu een deel van de schutting verhogen tot 2.50 m. In dat geval belemmeren wij niemand van zonlicht. Vraag: is dat vergunningplichtig?

donderdag 31 maart 2016