Incorrecte behandeling van bezwaar door gemeente Rijssen-Holten

11 reacties

Donderdag, 7 maart 2013 heeft Vitens een toegangsweg voor een nieuwe waterinstallatie aangelegd (waarbij ook bomen gekapt zijn) die anders was dan zoals de aanvraag bij de gemeente is ingediend en die nadelig is voor mij, omdat de toegangsweg nu achter mijn perceel begint. 10 Maart 2013 heb ik hierover een bezwaar bij de gemeente ingediend. Ik heb hier een bewijs van ontvangst voor gekregen.
Na meerdere malen aangedrongen te hebben op een reactie, heb ik pas 30 mei 2013 een reactie van de gemeente ontvangen waarin gemeld werd dat ik op 4 juli gehoord zou worden. Vervolgens kreeg ik geen uitnodiging en heb ik de gemeente gebeld om te vragen wat er gebeurd was. Een andere medewerker van de gemeente bleek de zaak op zich genomen te hebben.
Op 27 juni 2013 ( dus 3 maanden en 20 dagen later) kreeg ik van de gemeente Rijssen-Holten een brief waarin stond dat Vitens geen gebruik wil maken van de eerst ingediende aanvraag maar van een nieuwe aanvraag waar de gemeente geen bezwaar tegen had. En natuurlijk lag de toegangsweg in de aanvraag zoals die door Vitens op 7 maart 2013 is aangelegd!
In diezelfde brief werd voorgesteld om mij niet meer te horen, omdat het bezwaar over de oude situatie ging.

Ik vind dat je fouten niet op een dergelijke manier moet oplossen; eerlijk gezegd vind ik dat ik onbeschoft behandeld ben en ik kan me niet voorstellen dat dit juridisch op deze manier kan. Ik heb een heleboel vragen: binnen welke termijn had de gemeente moeten reageren op mijn bezwaar (ik heb nooit bericht gekregen dat de beslissing op mijn bezwaarschrift langer dan 6 weken zou duren), hoe zit het met de regel dat tijdens de bezwaarschriftprocedure de genomen beslissing (hier de eerste aanvraag) geldt, hoe kan ik bezwaar indienen tegen iets wat al is aangelegd ( moet het dan niet eerst in oorspronkelijke staat teruggebracht moeten worden of hadden de werkzaamheden dan niet stilgelegd moeten worden), hoe zit het met artikel 2:12 van apv (niet van tevoren melding doen aan college, het ten koste gaan van een openbare parkeerplaats), hoe zit het met de kapverordening (er zijn bomen gekapt waar geen aanvraag voor ingediend is), enz, enz.

Misschien dat ik 22 augustus 2013 nog door de gemeente gehoord wordt, omdat ik heb aangegeven dat de gemeente procedureel verkeerd gehandeld heeft. Tot die tijd hoop ik meer juridische punten te vinden waarmee ik kan aantonen dat de gemeente mij incorrect behandelt.

dinsdag 16 juli 2013