Kan de gemeente bijbetaling voor bebouwing grond eisen terwijl zij zelf onjuiste/onvolledige informatie over deze kwestie heeft gegeven?

5 reacties

Ongeveer 20 jaar geleden hebben we een stuk grond, liggend aan het eind van onze tuin, gekocht van de gemeente. Wij hebben dit stuk gekocht als siertuin. In het eigendomsbewijs is beschreven dat we na toestemming van de gemeente wel zouden kunnen bouwen op dit stuk als we dan ook het verschil tussen toenmalig tuingrondprijs en huidige bouwgrondprijs zouden betalen. Enkele jaren geleden zijn we ons gaan oriënteren op de mogelijkheid om op dit stuk grond een berging/tuinhuis te plaatsen. Inmiddels hadden een aantal wijzigingen in kadastrale gegevens en bestemmingplannen plaatsgevonden. Daardoor was het voor ons niet meer duidelijk wat precies de regels/voorschriften waren. We informeerden mondeling en schriftelijk bij de gemeente. Men gaf aan dat er geen beletselen waren. Wel moesten we een bouwvergunning aanvragen. Dit deden we en we kregen deze ook. Dit jaar hebben we de bouw geplaatst. Enkele weken nadat deze gereed was lag er een brief in de bus waarin aangekondigd werd dat we een bedrag van ettelijke duizenden euro’s moesten bijbetalen (verschil tussen eerder genoemde grondprijzen). Wij dachten dat de gemeente ons volledig en correct geïnformeerd had over deze zaak. Blijkbaar was dit niet zo. Als we geweten hadden dit deze bijbetaling toch nog plaats zou moeten vinden hadden we de bouw op een andere plaats in onze tuin gerealiseerd. De tuin biedt daarvoor nl. ruimte genoeg. Wij hebben bezwaar gemaakt tegen deze bijbetaling. Wat zijn onze rechten in dezen precies? Welke stappen adviseert u ons om nu te ondernemen?

dinsdag 19 oktober 2010