Omgevingsvergunnig verlenen aan een BSO, kinderopvangverblijf, bestemmingsplan zegt woonbestemming. Mag dat?

4 reacties

Goedemiddag,

De gemeente hier heeft een omgevingsvergunning verleent voor een BSO, kinderopvangverblijf, voor een stuk grond dat volgens het bestemmingsplan een woonbestemming heeft. De gemeente geeft aan dat ze (tijdelijk) af mogen wijken van het geldend bestemmingsplan. Het gaat om dit bestemmingsplan http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0193.BP09012-0005/r_N.... Kan de gemeente dit zomaar doen? Heeft het zin om bezwaar aan te tekenen. Wij zitten zelf niet te wachten op een kinderopvang pal naast de deur.

Wat wij zelf lezen is dat:

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend:
het gebruik van bouwwerken en het bijbehorende erf voor een kinderdagverblijf anders dan in het kader van een beroep aan huis behalve ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - kinderdagverblijf';

woensdag 9 maart 2016