Omgevingsvergunning

0 reacties

Ik heb het volgende:

Heb een omgevingsvergunning aangevraagd voor een antennemast deze is beschermd volgens het EHRM. Eerst info opgevraagd wat ik zoal nodig had deze juffrouw heeft mij onvoldoende informatie gegeven. Nu moet ik nog gegevens aanleveren volgens het artikel12a, eerste lid,
van de Woningwet en art.2.1lid 1a wabo.Een inmenging betekend dus strijdigheid met hetgeen vastgelegd is in art. 19 IVBPR. Zoals ook in zijn toespraak is verwoord; heeft Mr. Corstens, President van de Hoge Raad, in zijn ‘"La Convention vous appartient" reeds uitgesproken dat lagere overheden de jurisprudentie van het EHRM zonder talmen dienen uit te voeren met in achtneming van het subsidiariteitsbeginsel, welk beginsel regelt, dat hogere overheden niet de taken dienen uit te voeren, die reeds op lager niveau kunnen worden afgehandeld. Of toch gewoon aanleveren en dan afwachten?

dinsdag 23 augustus 2011