Omgevingsvergunning b&b

4 reacties

We hebben voor het starten van een b&b een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze is na twee weken verleend. Bij de verleende vergunning is genoemd dat gebruik van de vergunning voor eigen risico is zolang de bezwaar en beroepstermijn loopt. Daarna is de vergunning onherroepelijk. De bezwaartermijn is zes weken.
Na afloop van de zes weken zijn we gestart met de inrichting van de b&b in veronderstelling dat de vergunning onherroepelijk is. Tot onze verbijstering krijgen we vijf weken na het verstrijken van de bezwaartermijn een brief van de gemeente dat er wel een bezwaarschrift is binnengekomen.
Betekent dit dat de vergunning nog kan worden heroverwogen? Mag een vergunninghouder er na ruim zes weken niet van uitgaan dat een vergunning onherroepelijk is? Is de gemeente niet gewoon te laat met ons te informeren over het bezwaar?

vrijdag 4 maart 2016