tewerkstellingvergunning

0 reacties

Zwolle, 6 september 2011 Mijn naam is Mister X van stichting   Cultureel Centrum te Zwolle. Onlangs heeft de stichting een boete gekregen van €8000,00 van de arbeidsinspectie Graag ontvang ik van u een gratis advies omtrent deze zaak. Tevens verwijs ik u naar de site van Hart van Nederland waarin aandacht werd besteedt aan deze zaak. Bron: http://www.hartvannederland.nl/nederland/overijssel/2011/8000-euro-boete... De stichting heeft niet geweten dat er een tewerkstellingsvergunning nodig was voor vrijwilligerswerk en ziet  nu in dat de stichting toen te weinig kennis had op dit gebied. De stichting is voor haar beeldvorming  zich gaan verdiepen in het besluit van de arbeidsinspectie en kwam het volgende tegen; "Een werkgever die een vreemdeling arbeid laat verrichten zonder tewerkstellingsvergunning kan zich dus niet verweren door te stellen dat hij de vreemdeling niet heeft betaald.  In dit kader is in principe zelfs vrijwilligerswerk vergunningsplichtig, tenzij de werkgever kan aantonen dat het gaat om arbeid die gewoonlijk onbetaald wordt verricht en waarmee zonder winstoogmerk een algemeen maatschappelijk doel wordt gediend." Bron: http://zakelijk.infonu.nl/juridisch/27448-wet-arbeid-vreemdelingen.html De stichting kan met volle overtuiging bovenstaande aantonen. Uit de werkzaamheden wordt geen winst behaald en het werk is van maatschappelijk belang. De stichting komt door  de boete dan ook  in groot financieel gevaar. Maandag 12 september aanstaande  word de ik in Den Haag verwacht waar ik word gehoord om het bezwaarschrift van de stichting toe te mogen lichten. Ik besef dat het kortdag is, maar hoop van u  tijdig een reactie te mogen ontvangen.   In afwachting van uw reactie verblijf ik,    met vriendelijke groeten, Dhr. Mister X

woensdag 7 september 2011