Toegang tot grond kan alleen over gemeente grond

0 reacties

Graag hulp bij de volgende kwestie:

Achter ons huis ligt een weiland welke in bezit is van een boer welke heeft besloten zijn boerderij met aangrenzende percelen te verkopen. vanuit het oogpunt: buurmans grond komt slecht éénmaal te koop heb ik samen met de buurtbewoners het weiland gakocht welkde direct grenst aan onze achtertuinen. Het weiland en onze achtertuinen worden gescheiden door een sloot en een groenstrookje van een meter en een brandpad.

De groenstrook direct aan de sloot en het brandpad zijn echter bezit van de gemeente. De groenstrook is inmiddels betegeld en wordt al sinds jaar en dag door ons gebruikt terwijl er geen sprake is vaan een buikleen overeenkomst. De groenstrook wordt ook door ons onderhouden.

Nu willen wij graag het weiland bereiken door het aanleggen van een bruggetje welke dus aan de ene zijde rust op onze grond en andere zijde op gemeente grond. De brug zal een loopbrug zijn welke niet toegankelijk hoeft te zijn voor motorische aangevoerde voertuigen. echter het betreft gemeentegrond waarbij dus sprake is van overpad. Op dit moment gebruiken wij de grond ook al zonder dat dit heeft geleid tot enig bezwaar van de gemeente echter wanneer wij naar de gemeente gaan om de aanleg van de brug te bespreken zijn we bang dat de gemeente gaat weigeren waardoor de door ons aangekochte grond niet toegankelijk zal zijn. Het weiland is niet op andere wijze te bereiken, wel hebben alle eigenaren overpad vast laten leggen zodat de percelen onderling wel bereikbaar zijn.

Wij zij ook bereid om de gemeente grond (groenstrook + brandpad) te kopen van de gemeente zodat zij hier geen onderhoudskosten meer aan hebben en onze grond dus direct aangrenzend wordt, zonder dat wij overigens van plan zijn om de watercapaciteit (sloot) te veranderen. Wij zijn op de hoogte dat dit niet is toegestaan. Het gaat ons puur om het aanleggen van een brug om ons perceel bereikbaar te maken.

Kunt u ons eens advisren over de te ondernemen stappen en op welke vlakken de gemeente mogelijk verplicht is om medewerking te verlenen

mvg

Jaco de Bruin

donderdag 21 februari 2013