Toepassing Bestuursdwang door waterschap; vragen omtrent kapvergunning

31 reacties

Geachte lezers,

Er bestaat al ongeveer een conflict tussen mij en het waterschap waar mijn perceel onder valt. Dit conflict gaat over een boom, die op mijn grond stand, die naar de mening van het waterschap het niet mogelijk maakt de sloot voor mijn tuin goed te onderhouden.

Ik heb begrepen dat ook overheidsdiensten, in het algemeen, een kapvergunning nodig hebben. Echter, normaal heeft de kapvergunning betrekking op een boom die eigendom is van de (lokale) overheid. Daarom vraag ik mij af, hoe het zit in het geval dat een overheidsdienst een kapvergunning aanvraagt voor het verwijderen van een boom die bezit is van een particulier. Inmiddels heb ik telefonisch gesproken met een ambtenaar van de desbetreffende gemeente over deze kwestie, en zij was van mening dat het waterschap geen vergunning kan krijgen zonder tussenkomt van de rechter.

Uiteraard kan ik uit dit telefonisch gesprek geen rechten ontlenen, dus daarom vroeg ik mij af of dit daadwerkelijk het geval is. Als dit inderdaad het geval is, is het dan mogelijk om een aparte procedure bezwaar te maken tegen de verlening van de vergunning?

Graag zie ik één of meerdere reacties hierop tegemoet. Ook zou ik jurisprudentie omtrent soort gelijke gevallen waarderen. Hoewel er genoeg jurisprudentie te vinden over het verplicht kappen/grondig snoeien van bomen als het om conflicten gaat tussen buren; lijkt het er op dat het nogal sporadisch is dat een overheid wil dat een boom van een burger wordt gekapt/flink gesnoeid.

vrijdag 3 augustus 2012