Vergunning party tent. Wat kan ik doen?

6 reacties

Wij hebben een partytent van half april t/m half oktober in onze tuin staan. Deze tent staat er voor onze theetuinbezoekers zodat ze uit de wind, zon of ingeval dat er wat neerslag valt heerlijk beschut kunnen zitten. Van te voren hebben wij bij de Gemeente een orientatie gesprek gehad. Volgens de Gemeente hebben we een vergunning nodig! Er is ons niet medegedeeld dat er zulke hoge legeskosten aan verbonden zijn. De commissie van welstand is de tent ook komen beoordelen en die keurde onze party tent goed. Inmiddels hebben wij de vergunning maar de legeskosten zijn absurd hoog en staan niet in verhouding met wat deze tent gekost heeft. Wij hebben een tuin van 1000 m2 en alleen tuin aan de voorkant. De 2 puntjes van onze pagodetent zijn 3.30 meter terwijl het bestemmingsplan de maximale hoogte van 3 meter toelaat. Hierdoor is in de vergunning ontheffing verleend voor strijdigheid met het bestemmingsplan. Hiervoor moet ik echter 850 lege betalen. Omdat dit niet in verhouding staat met de kosten van de tent (300 euro) hebben wij hierop bezwaar gemaakt. Wij betogen dat er geen ontheffing verleend had hoeven worden omdat er in artikel 2 van het bestemmingsplan geregeld word hoe er gemeten moet worden. Ondergeschikte bouwdelen hoeven niet meegenomen te worden waardoor onze pagodetent zonder de pagodes binnen de 3 meter blijft. Op dit bezwaar, ingediend op 30 juni 2014, kregen wij als antwoord dat deze behandeld zou worden voor 31 december 2014. Precies op 31 december 2014 ontvingen wij bericht met de mededeling dat ze nog zes weken uitstel nodig hadden! Hier heb ik een bezwaar op ingediend en ze aansprakelijk gesteld voor het niet tijdig beslissen. Dit is recent ongemotiveerd afgewezen. Ook het bezwaar tegen de ontheffingsleges is ongemotiveerd van de hand gewezen. Ik meen dat mijn bezwaar gericht aan de heffingsambtenaar mbt de leges intern doorgelegd had moeten worden naar de betreffende vergunningsambtenaar en dat hij de zaak inhoudelijk had moeten behandelen. Dit is niet gebeurd. Ook vind ik dat bij de verlening van de vergunning dit ook door de ambtenaren anders bekeken had kunnen worden. Ik stel dat ik mag verwachten dat de Gemeente op de hoogte is van de artikelen van het bestemmingsplan en deze juist toepast en daardoor niet onnodig hoge legeskosten in rekening brengt. Wat kan ik hier nog mee??

donderdag 12 februari 2015