Vergunningsvrij bouwen. Wat moet ik in deze situatie doen?

1 reactie

Sinds november 2014 zijn de regels versoepelt voor het plaatsen van een dakkapel op achterkant van woning. Nieuwe bewoners bij ons in de straat, hebben gebruik gemaakt van deze nieuwe regels. De gemeente heeft aan nieuwe bewoners Verklaard dat hetgeen zij willen inderdaad vergunning vrij zou zijn. Zij beroepen zich op de Bor bijlage ll artikel 2 lid 4. Nu gaat het om een bijbehorend bouwwerk met kap op meer dan 4 meter afstand. Dit bouwwerk is 10x5 en voorzien van een schuin pannendak, dit pannendak is goothoogte 3.40 en nokhoogte 6.25. Dit pannendak is gebouwd op wederzijdse erfgrensmuren. Dit bouwwerk staat er al ruim 20 jaar en is waarschijnlijk verjaard. Nu hebben zij toestemming gekregen om aan beide kanten van dit bijgebouw een dakkapel te bouwen van 6 meter breed, en verder hanteren zij de maximale maten benoemd in bovengenoemd artikel. Doordat deze binnen twee meter van erfgrensafscheiding gebouwd gaan worden mag er geen enkel raam in komen wat zicht heeft op erf van wederzijdse buren. (Burenrecht) Nu gaan zij deze gehele ruimte afdekken met zink. Een vlak van 6 meter breed en 1.75 hoog, in een schuin pannendak. Het gaat de nieuwe bewoners om het creëeren van een verblijfsruimte totale oppervlakte 24 vierkante meter op de tweede bouwlaag Totale hoogte met deze dakopbouw 5.75 meter. Zij hebben geen toestemming gekregen om daar te wonen,slapen of te logeren. Dit was in de eerste instantie de bedoeling. Mr..s.Pronk spreekt in zijn blog: bijbehorend bouwwerk met kap. Een bijbehorend bouwwerk op meer dan 4 meter afstand van het hoofdgebouw mag in de huidige Bor maximaal 3 meter hoge zijn. In de nieuwe Bor wordt deze maat opgehoogd naar 5 meter. Echter een gebouw met een hoogte tussen 3 en 5 meter geldt de eis van een schuin dak uit oogpunt van welstand en bezonning van de naastgelegen percelen. Er worden in de nieuwe Bor vrij gedetailleerde randvoorwaarden aan de vorm en omvang van het schuine dak gesteld. Onder andere wordt een formule geïntroduceerd, waarin de afstand van de nok tot de erfgrens bepalend is. Hoe dichter bij de buren hoe lager het dak. Wij hebben als 6 wederzijdse buren op 9 maart een klacht ingediend bij gemeente en eigenaar. Volgens ons gaat het hier om Bor bijlage ll artikel 2 lid 3 b en d. Zie ook omgevingsweb.nl (toelichting artikel 2 lid 3) Zowel eigenaar als gemeente blijven bij het standpunt dat het hier gaat om vergunningsvrij bouwen. Gemeente heeft ons op 8 april via een mail hun besluit aangegeven. Weet iemand hier meer van, en wat te doen.? H.Menger

zondag 26 april 2015