verjaring handhavingsrecht gemeente?

1 reactie

De gemeente Terschelling maant mij een meer dan 30 jaar oud schuurtje af te breken. Het gaat om erfpachtgrond in duingebied in bezit van StaatsBosBeheer met deel recreatiebestemming ( het vakantiehuisje) en natuurgebied, waarop het schuurtje staat. .De gemeente zegt nu gelast te zijn te gaan handhaven. Kan zij dit recht, deze plicht nog uitoefenen nu zij dit meer dan 30 jaar verzaakt heeft?

woensdag 30 mei 2012