Wat is het termijn na constatering door DSO (Bouw&Wonen) om de "overtreding" te herstellen door de huiseigenaar?

1 reactie

Na twee jaar discussie met de Gemeente Den Haag ben ik nu zover dat er een rapport is opgemaakt door DSO dat het plafond van mijn benedenburen, een bakker met Turkse hapjes, van slechte kwaliteit is; er zijn gaten en kieren geconstateerd. Men is nu in "overleg" met de huiseigenaar om er een compleet nieuw plafond in te (laten) zetten welk direct WBDBO 60 minuten is. Hierdoor zal de stankoverlast afnemen. De benedenburen zetten -bewust- de afzuiginstallatie niet aan waardoor er stankoverlast is. Als de politie arriveert schiet er een medewerker naar achter om de knop van de afzuiging aan te zetten, zodat ze officieel net neit te pakken zijn op een overtreding, bakken mag alleen mét afzuiging. Welk termijn moet DSO nu geven aan de huiseigenaar om tot herstel over te gaan? Rapport DSO is digitaal beschikbaar.

vrijdag 23 april 2010