Wie bepaald wat, heeft de gemeente alle vrijheid?

1 reactie

Op dit moment ben ik bezig met de koop van een huis met als doel om daar een nieuwbouwhuis op te plaatsen. Het totale perceel is ruim 12.000 m2 waarvan een deel nog een agrarische bestemming heeft.
Voor de bouw van het huis is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk (zegt de gemeente). In het huidige bestemmingsplan is namelijk geen bouwvlak aangegeven en 2 van de bijgebouwen van de nieuw te bouwen woning worden geplaatst op een locatie waar nu nog een agrarische bestemming op zit.

Voordat ik de wijziging van het bestemmingsplan heb aangevraagd heb ik eerst een toetsing uit laten voeren die echt niet positief werd beoordeeld. Als motivatie komt de gemeente met regels die ik nergens kan controleren op hun rechtmatigheid. Bijvoorbeeld

1 De nieuw te bouwen woning mag enkel gebouwd worden op een maximale afstand van 10 m van de bestaande woning.
2 Een bijgebouw moet gebouwd worden op een maximale afstand van 20 m van het hoofdgebouw. Men noemt dit clustervorming.

Mijn vraag is nu wie bepaald deze regels en waar kan ik deze terugvinden en waar kan ik terecht als ik bezwaar zou willen maken tegen de regels?

Een ander aspect is is dat de gemeente als onderdeel van de wijziging van het bestemmingsplan een inrichtingsplan vraag. Dit plan is opgesteld door een landschapsarchitect, en geeft de landschappelijke indeling op het perceel aan en de beplanting die er op zou moeten komen.

Mijn vraag is echter, mag de gemeente voor mij bepalen waar ik welke plant of boom plaats als het gaat om de inrichting van mijn eigen tuin ?

zondag 7 september 2014