VO
Vonnie
Aantal ontvangen sterren: 1
Bekijk details

Wijziging besluit gemeente na afgifte besluit vergunningsvrij bouwen

38 reacties

Eind 2011 zijn wij naar de gemeente gegaan met een vraag welke stappen wij moeten ondernemen om een schuur te bouwen. De Gemeente heeft een RO overleg en de schuur is getoetst aan het vigerende bestemmingsplan.

Het volgende is hier uitgekomen (email van een medewerkster van de gemeente):
Indien de bouw van de schuur voldoet aan het bestemmingsplan mag er vergunningsvrij gebouwd worden. Conform artikel 6 wonen lid 3 onder d mogen bijgebouwen tevens worden gebouwd binnen een op de plankaart aangegeven achtertuin. Het bijgebouw wordt gebouwd in de achtertuin.

artikel 6, lid 3 onder f, geeft aan dat de goothoogte van bijgebouwen maximaal 3 m mag zijn en de bouwhoogte maximaal 6 m mag zijn. Conform de door u ingediende tekening voldoet het bijgebouw aan deze regels.

artikel 6, lid 3 onder f geeft tevens aan dat de overkapping met open constructie (zie ingediende tekening) de maximale hoogte van 2,7 m mag hebben. Hieraan voldoet uw tekening vermoedelijk, maar omdat er geen hoogte is aangegeven (wel een goothoogte) is dit niet met zekerheid te zeggen. Als u voldoet aan een hoogte van 2,7 m voor de overkapping, dan voldoet de open constructie aan het bestemmingsplan.

Wij hebben alleen een kapvergunning moeten aanvragen. Wij blijven overigens binnen deze gestelde normen.

Aangezien de schuur aan het water wordt gebouwd komt nu Rijkswaterstaat met het verhaal dat er een vergunning aangevraagd dient te worden. Dit is ons door de Gemeente destijds niet medegedeeld. Terwijl op bijgeleverde foto's duidelijk zichtbaar is dat de schuur aan het water wordt gebouwd.

Rijkswaterstaat geeft aan dat de schuur voor een groot gedeelte gesloopt moet gaan worden aangezien de schuur water zou tegenhouden bij hoog water.

De Gemeente geeft nu aan dat er inderdaad een vergunning aangevraagd moet worden en dat de eerder door de Gemeente verstuurde email niet rechtgeldig is (1,5 jaar later).

Wat zijn de te nemen stappen in deze?

dinsdag 30 juli 2013